půjčovna speciálních OOPP pro průmysl
Tlakový rozstřikovač TR18L