Potápěči

potapeci

Tady jsme začínali. Pod vodou jsme jako doma, a proto je tato oblast logickou součástí našeho působení. Nejčastěji jsou to kompresory a obleky. Postupem času jsme přidali také hyperbarické komory pro potápěče, a to už byl jen krůček k dodávkám do medicínské oblasti.

Dodáváme

  • Dýchací technika
  • Mokré obleky
  • Suché obleky
  • Kompresory pro plnění lahví
  • Dodávky a instalace hyperbarických komor a jejich podpůrné technologie (dodávka vzduchu, kyslíku, chlazení, vytápění)

Služby

  • Opravy, revize a zkoušky